BRUGD är trion som med fokus på färgstarka melodier, ljudlandskap och texter vill skildra livets vardagliga upplevelser och känslor. Repertoaren tar avstamp i den nordiska folkmusiktraditionen och blandar egenskrivet med traditionellt kring en fascination för ordet och musikens förmåga att beröra och väcka känslor. Med en vilja att skapa något som kan vara relaterbart för både den vana och ovana folkmusiklyssnaren samt en nyfikenhet kring hur moderna musikaliska influenser kan blandas med vår gamla musik, skapar den ovanliga instrumenteringen ett musikaliskt universum som välkomnar lyssnaren att försvinna in i musikens känslovärld.

BRUGD hade premiär på scen sommaren 2022 och har sedan dess spelat på bland annat Norrköpings Folkmusikfestival, Folkmusikcaféet Allégården och på julfestivalen Dar Al Milad på Philokalia Institute i Libanon, dit bandet fick möjlighet att åka i samarbete med Studieförbundet Bilda.